Fabrieksgarantie

Vorige pagina

Fabrieksgarantie


Playseat® zal, voor een periode van 1 (één) jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop elk onderdeel van een product gratis repareren of vervangen, indien het defect het gevolg is van beschadigde materialen of onvolkomen afwerking. Reparatie en/of vervanging geschiedt naar gelang de keuze van Playseat®.

Deze garantie geldt naast jouw wettige rechten als consument (onder de van toepassing zijnde wet) en tast die op geen enkele manier aan.

Deze garantie is slechts geldig:

  • Wanneer de originele verkoopbon of factuur samen met jouw garantiecertificaat (waarop de datum van aankoop en de naam van de detaillist/leverancier is aangegeven) wordt getoond, samen met het defecte product. Deze mag sinds de oorspronkelijke datum van aankoop niet zijn gewijzigd of beschadigd.

Je kunt geen aanspraak maken op garantie wanneer het product is beschadigd als gevolg van:

  • Commercieel gebruik (verhuur), een ongeluk, normale slijtage of misbruik (waaronder begrepen zonder beperking nalatigheid bij het gebruiken van het product voor zijn normale doel en/of vervolgens instructies over juist gebruik, onderhoud, installatie of gebruik op een manier die tegenstrijdig is met de van toepassing zijnde, plaatselijke technische of veiligheidsstandaards).
  • Enige aanpassing aan, of wijziging van, het product, uitgevoerd om welke reden dan ook, al dan niet correct uitgevoerd.

Waar toegestaan onder de van toepassing zijnde wet, zal deze garantie jouw enige en exclusieve rechtsmiddel zijn bij contactbreuk of conditiebreuk, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het product en noch Playeat®, of hun leverancier, zullen aansprakelijk zijn voor eventuele incidentele of gevolgschade.

Vorige pagina

Product wordt toegevoegd...